รหัสพื้นที่ ลิเบีย

รหัสพื้นที่ของ ลิเบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Mamura277
2.Massa852
3.Matred275
4.Misrata51
5.Mizda422
6.Murzuk725

รหัสพื้นที่ ลิเบีย