รหัสพื้นที่ ลิเบีย

รหัสพื้นที่ของ ลิเบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Jaghbub884
2.Jalo657
3.Jardas682
4.Jerdina627
5.Jmail281

รหัสพื้นที่ ลิเบีย