รหัสพื้นที่ ลิเบีย

รหัสพื้นที่ของ ลิเบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Haraua82
2.Hashan271
3.Hugialin284
4.Hun57

รหัสพื้นที่ ลิเบีย