รหัสพื้นที่ ลิเบีย

รหัสพื้นที่ของ ลิเบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Dafnia523
2.Deriana625
3.Derna81

รหัสพื้นที่ ลิเบีย