รหัสพื้นที่ Leudelange/Ehlange/Mondercangeเมืองหรือภูมิภาค:Leudelange/Ehlange/Mondercange
รหัสพื้นที่:2437     (+352 2437)
2637     (+352 2637)
2737     (+352 2737)
37     (+352 37)

ประเทศ:

ลักเซมเบิร์ก


รหัสพื้นที่ Leudelange/Ehlange/Mondercange (ลักเซมเบิร์ก)


หมายเลขนำหน้า 37 เป็นรหัสพื้นที่ของ Leudelange/Ehlange/Mondercange และ Leudelange/Ehlange/Mondercange ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก หากคุณอยู่นอกลักเซมเบิร์ก และต้องการโทรหาคนในLeudelange/Ehlange/Mondercange นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับลักเซมเบิร์ก คือ +352 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในLeudelange/Ehlange/Mondercange คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +352 37

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +352 37 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในLeudelange/Ehlange/Mondercange เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001352 37 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Leudelange/Ehlange/Mondercange