รหัสพื้นที่ ลาว

รหัสพื้นที่ของ ลาว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Sainyabuli074
2.Salavan034
3.Savannakhet041
4.Sekong038

รหัสพื้นที่ ลาว