รหัสพื้นที่ ลาว

รหัสพื้นที่ของ ลาว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Bokeo084
2.Bolikhamsai054

รหัสพื้นที่ ลาว