รหัสพื้นที่ Langebrückเมืองหรือภูมิภาค:Langebrück
รหัสพื้นที่:035201     (+4935201)

ประเทศ:

เยอรมนี