รหัสพื้นที่ Lalitpurเมืองหรือภูมิภาค:Lalitpur
รหัสพื้นที่:1     (+977 1)

ประเทศ:

เนปาล