รหัสพื้นที่ ลักเซมเบิร์ก

รหัสพื้นที่ของ ลักเซมเบิร์ก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Junglinster2678
2.Junglinster2778
3.Junglinster78
4.Junglinster2478

รหัสพื้นที่ ลักเซมเบิร์ก