รหัสพื้นที่ กรีซ

รหัสพื้นที่ของ กรีซ:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Heraklia2325
2.Heraklion281

รหัสพื้นที่ กรีซ