รหัสพื้นที่ กรีซ

รหัสพื้นที่ของ กรีซ:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Gargalianoi2763
2.Giannitsa2382
3.Grevena2462
4.Gythio2733

รหัสพื้นที่ กรีซ