รหัสพื้นที่ Köckte b Gardelegenเมืองหรือภูมิภาค:Köckte b Gardelegen
รหัสพื้นที่:039004     (+4939004)

ประเทศ:

เยอรมนี