รหัสพื้นที่ Kläden b Stendalเมืองหรือภูมิภาค:Kläden b Stendal
รหัสพื้นที่:039324     (+4939324)

ประเทศ:

เยอรมนี