รหัสพื้นที่ Kisumuเมืองหรือภูมิภาค:Kisumu
รหัสพื้นที่:057     (+25457)

ประเทศ:

เคนยา