รหัสพื้นที่ คอโมโรส

รหัสพื้นที่ของ คอโมโรส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Foumbouni769
2.Foumbouni779

รหัสพื้นที่ คอโมโรส