รหัสพื้นที่ โครเอเชีย

รหัสพื้นที่ของ โครเอเชีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Lika-Senj053

รหัสพื้นที่ โครเอเชีย