รหัสพื้นที่ โคลอมเบีย

รหัสพื้นที่ของ โคลอมเบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Valle del Cauca, Cauca, Nariño2

รหัสพื้นที่ โคลอมเบีย