รหัสพื้นที่ คิริบาส

รหัสพื้นที่ของ คิริบาส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Washington (Teraina)84

รหัสพื้นที่ คิริบาส