รหัสพื้นที่ คิริบาส

รหัสพื้นที่ของ คิริบาส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Nikunau47
2.Nonouti42

รหัสพื้นที่ คิริบาส