รหัสพื้นที่ คิริบาส

รหัสพื้นที่ของ คิริบาส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Maiana38
2.Makin36
3.Marakei34

รหัสพื้นที่ คิริบาส