รหัสพื้นที่ คิริบาส

รหัสพื้นที่ของ คิริบาส:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Kanton85
2.Kiritimati81
3.Kiritimati82
4.Kuria39

รหัสพื้นที่ คิริบาส