รหัสพื้นที่ เคปเวิร์ด

รหัสพื้นที่ของ เคปเวิร์ด:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Mindelo230
2.Mindelo231
3.Mindelo232
4.Mosteiros283

รหัสพื้นที่ เคปเวิร์ด