รหัสพื้นที่ เคปเวิร์ด

รหัสพื้นที่ของ เคปเวิร์ด:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Fajã237
2.Funda das Figueiras252

รหัสพื้นที่ เคปเวิร์ด