รหัสพื้นที่ Khelvachauriเมืองหรือภูมิภาค:Khelvachauri
รหัสพื้นที่:427     (+995 427)

ประเทศ:

จอร์เจีย