รหัสพื้นที่ แคนาดา

รหัสพื้นที่ของ แคนาดา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Saskatchewan306
2.Saskatchewanh639

รหัสพื้นที่ แคนาดา