รหัสพื้นที่ เกาหลีใต้

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีใต้:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Sejong044
2.Seoul02

รหัสพื้นที่ เกาหลีใต้