รหัสพื้นที่ เกาหลีใต้

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีใต้:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Jeju-do064
2.Jeollabuk-do063
3.Jeollanam-do061

รหัสพื้นที่ เกาหลีใต้