รหัสพื้นที่ เกาหลีใต้

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีใต้:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Daegu053
2.Daejeon042

รหัสพื้นที่ เกาหลีใต้