รหัสพื้นที่ เกาหลีใต้

รหัสพื้นที่ของ เกาหลีใต้:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Chungcheongbuk-do043
2.Chungcheongnam-do041

รหัสพื้นที่ เกาหลีใต้