รหัสพื้นที่ เกาะแอสเซนชัน

รหัสพื้นที่ของ เกาะแอสเซนชัน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.U.S. Base2

รหัสพื้นที่ เกาะแอสเซนชัน