รหัสพื้นที่ เกาะแอสเซนชัน

รหัสพื้นที่ของ เกาะแอสเซนชัน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Travellers Hill3
2.Two Boats4

รหัสพื้นที่ เกาะแอสเซนชัน