รหัสพื้นที่ Kastellaunเมืองหรือภูมิภาค:Kastellaun
รหัสพื้นที่:06762     (+496762)

ประเทศ:

เยอรมนี