รหัสพื้นที่ กานา

รหัสพื้นที่ของ กานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Yeji03527
2.Yendi03724

รหัสพื้นที่ กานา