รหัสพื้นที่ กานา

รหัสพื้นที่ของ กานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Obuasi03225

รหัสพื้นที่ กานา