รหัสพื้นที่ กานา

รหัสพื้นที่ของ กานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Navrongo03821
2.Nkawkaw03431
3.Nsawam03421

รหัสพื้นที่ กานา