รหัสพื้นที่ กานา

รหัสพื้นที่ของ กานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Mpraeso03423

รหัสพื้นที่ กานา