รหัสพื้นที่ กานา

รหัสพื้นที่ของ กานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ho03620
2.Hohoe03627

รหัสพื้นที่ กานา