รหัสพื้นที่ กานา

รหัสพื้นที่ของ กานา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ejura03223
2.Elubo03122
3.Enchi03126

รหัสพื้นที่ กานา