รหัสพื้นที่ กัมพูชา

รหัสพื้นที่ของ กัมพูชา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Takeo032

รหัสพื้นที่ กัมพูชา