รหัสพื้นที่ กัมพูชา

รหัสพื้นที่ของ กัมพูชา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Mondulkiri073

รหัสพื้นที่ กัมพูชา