รหัสพื้นที่ กาบอง

รหัสพื้นที่ของ กาบอง:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Port-Gentil155
2.Port-Gentil156

รหัสพื้นที่ กาบอง