รหัสพื้นที่ กาบอง

รหัสพื้นที่ของ กาบอง:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Okondja169
2.Omboué154
3.Oyem198

รหัสพื้นที่ กาบอง