รหัสพื้นที่ กาบอง

รหัสพื้นที่ของ กาบอง:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ndjolé159
2.Ngouoni160
3.Ntoum1420

รหัสพื้นที่ กาบอง