รหัสพื้นที่ กาบอง

รหัสพื้นที่ของ กาบอง:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Kango140
2.Koulamoutou165

รหัสพื้นที่ กาบอง