รหัสพื้นที่ กาบอง

รหัสพื้นที่ของ กาบอง:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Bitam196
2.Booué193

รหัสพื้นที่ กาบอง