รหัสพื้นที่ Immenhausen Hessเมืองหรือภูมิภาค:Immenhausen Hess
รหัสพื้นที่:05673     (+495673)

ประเทศ:

เยอรมนี


รหัสพื้นที่ Immenhausen Hess (เยอรมนี)


หมายเลขนำหน้า 05673 เป็นรหัสพื้นที่ของ Immenhausen Hess และ Immenhausen Hess ตั้งอยู่ในเยอรมนี หากคุณอยู่นอกเยอรมนี และต้องการโทรหาคนในImmenhausen Hess นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับเยอรมนี คือ +49 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในImmenhausen Hess คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +495673

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +495673 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในImmenhausen Hess เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001495673 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์