รหัสพื้นที่ Holsthumเมืองหรือภูมิภาค:Holsthum
รหัสพื้นที่:06523     (+496523)

ประเทศ:

เยอรมนี