รหัสพื้นที่ Hohenmockerเมืองหรือภูมิภาค:Hohenmocker
รหัสพื้นที่:039993     (+4939993)

ประเทศ:

เยอรมนี