รหัสพื้นที่ Hirschfeld b Elsterwerdaเมืองหรือภูมิภาค:Hirschfeld b Elsterwerda
รหัสพื้นที่:035343     (+4935343)

ประเทศ:

เยอรมนี